Bloemen Praktijk Shufu

Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chineeswijze. Deze geneeswijze ontstond 3000 jaren geleden en is nog steeds in ontwikkeling. Acupunctuur is officieel erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In deze Oosterse Geneeswijze wordt lichaam en geest als één gezien. De geneeswijze gaat uit van “levenskracht” of “energie”. Deze energie wordt “qi” genoemd en stroomt door meridianen door ons gehele lichaam. Deze energie bepaalt onze lichamelijke en psychische gezondheid. Wanneer we in balans zijn, zal de energie vrij door ons lichaam stromen.

Wanneer de energie blokkeert, rebelleert of niet voldoende is, voelen we ons niet vitaal, ziek, gespannen of krijgen klachten van uiteenlopende aard.

Acupunctuur is erop gericht om de “qi’ vrij en zonder blokkades door ons lichaam te laten stromen en spreekt het zelf genezend vermogen van de mens aan.

Acupunctuur gebruikt hiervoor hele dunne, steriele naaldjes om het bovenstaande te bewerkstelligen. De naaldjes worden geplaatst in acupunctuurpunten die zich op het gehele lichaam bevinden. In totaal heeft ieder mens ongeveer 400 punten. Elk punt heeft zijn specifieke werking. Afhankelijk van je klacht en diagnose worden een of meerdere van deze punten gekozen. Door het stimuleren van deze punten wordt de energie beter verdeeld, je zelf genezend vermogen gestimuleerd en je komt weer in balans. Je voelt je beter in je vel en je geest is helder.

Acupunctuur is er niet alleen op gericht om de symptomen van je klacht te verminderen. Acupunctuur werkt aan de oorzaak van je probleem zodat je symptomen ook daadwerkelijk wegblijven. Hierbij kijken we naar de mens in zijn totaliteit (omgeving, leefwijze, familiegeschiedenis, etc.). Na een uitgebreide anamnese, tong- en polsdiagnose wordt er een behandelplan opgesteld om aan je klacht te werken. De frequentie van de behandelingen en de hoeveelheid naaldjes die geplaatst worden, zijn voor iedereen anders. Praktijk Shufu werkt volgens de klassieke acupunctuur en de Dr. Tan Balance Method.

Naast acupunctuur kan er ook gekozen worden voor aanvullende technieken zoals shiatsu, moxa, cupping of guasha.

 

Acupunctuur is erkend door het CAT