Bloemen Praktijk Shufu

Privacybeleid

Privacybeleid

Wetgeving/ Privacy

Privacyverklaring i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring informeer ik u over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. In het kader van de privacywetgeving is het van belang dat u deze verklaring doorleest en aangeeft dat u ermee instemt door het te ondertekenen.

Voor een goede behandeling en om het behandelproces goed te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat de volgende zaken:

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De digitale dossiers bevinden zich in de computer en zijn beveiligd met een wachtwoord en met een code. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)!

De gegevens in het “cliëntendossier” blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt om:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

Naast de gegevens in het digitale patiëntendossier bewaar ik uw naam en telefoonnummer in mijn telefoon.